Wzór umowy

Przedwstępna Umowa Sprzedaży

  Celem przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca garażowego jest związanie stron i zobowiązanie ich do zawarcia umowy właściwej w formie aktu notarialnego w czasie ustalonym przez strony. W przedwstępnej umowie sprzedaży szczegółowo określone są wzajemne zobowiązania obu stron i ich prawa wobec siebie. Przedwstępna umowa zawiera między innymi:

- oświadczenie dewelopera, stwierdzające iż jest on właścicielem gruntu, na którym budowany jest budynek mieszkalny,
- oświadczenie dewelopera o przeniesieniu na kupującego własności nieruchomości w stanie wolnym od wszelkich obciążeń,
- opis lokalizacji nieruchomości, jej adres wraz z podaniem numerów działek i numerów ksiąg wieczytych tych działek,
- opis przedmiotu umowy, termin ukończenia inwestycji,
- cenę i zasady płatności,
- zasady zlecania i rozliczania robót dodatkowych i zamiennych,
- zasady odbioru przedmiotu umowy, odpowiedzialność, rękojmia,
- zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz ustanowienie służebności
- administrowanie nieruchomością,
- zmiana stron umowy,
- kary umowne, odstąpienie od umowy,
- postanowienia końcowe.

Realizacja:
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies/Polityce Prywatności.